Delrapport Giftfri vardag

Kemikalieinspektionen anser i sin delrapport för uppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag, att det är olyckligt att en av tio undersökta leksaker innehåller för höga halter av farliga kemikalier. Och det är av otillåtna ämnen. Andelen farliga, men tillåtna ämnen, är ännu högre. Eftersom barn är mer sårbara än vuxna är det särskilt olyckligt. Våra inspektioner visar också att många företag inte har tillräcklig kunskap om de regler som gäller, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.
Farliga ämnen i varor är ett växande problem. Det är en viktig slutsats som Kemikalieinspektionen fått bekräftad under arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag som pågått under 2011 och 2012.
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Giftfri-vardag-kraver-langsiktigt-arbete/

Eller ladda ner hela rapporten KemiDelrapportGiftfriVardag2:13