Bisfenol A och leksaker

bild-2031

Bisfenol A och leksaker

Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket lämnade idag en gemensam utredning om ämnet bisfenol A (BPA) till regeringen. Utredningen ger flera förslag till att fortsätta arbetet med att öka kunskapen var bisfenol A finns och hur människan exponeras för ämnet för att så långt som möjligt skydda små barn.

Sedan Kemikalieinspektionen (KemI) och Livsmedelsverket fick regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna för ett nationellt förbud mot bisfenol A i vissa plastprodukter, har EU infört ett förbud mot att använda detta ämne i nappflaskor. Vissa av livsmedelsbranschens aktörer har börjat byta till material som inte innehåller bisfenol A i exempelvis lock till barnmatsburkar och dryckesflaskor. Det innebär att små barns exponering för bisfenol A bedöms vara avsevärt lägre än för ett år sedan.

Men det finns anledning att ha fortsatt fokus på bisfenol A eftersom kunskapen är begränsad om exponeringskällorna och det råder vetenskaplig osäkerhet i hur den låga, men kontinuerliga, allmänna exponeringen egentligen ska bedömas.

Kemikalieinspektionen

Termopapper, som innehåller bisfenol A och används i stor utsträckning i exempelvis kvitton, är en produkt där KemI tycker att ämnet borde bytas ut. Därför inleds en dialog med branschen.

KemI ska tillsammans med leksaksbranschen och andra intressenter kartlägga olika plaster som ingår i leksaker och andra barnartiklar för att undersöka om barn på så sätt kan utsättas för bisfenol A. Nya begränsningar kan behöva göras, vilket kan ske genom att ändra reglerna i EU:s leksaksdirektiv.

Kemikalieinspektionen ska också undersöka om bisfenol A läcker från material som används vid renovering av till exempel vattenledningsrör.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket kommer att begära att tillverkare, grossist- och detaljhandel och importörer ska redovisa en plan för hur de kan avveckla användandet av Bisfenol A i förpackningar och andra plastartiklar som kommer i kontakt med mat.

Livsmedelsverket följer också den europeiska livsmedelsmyndighetens (Efsa) kontinuerliga utvärderingar av nya studier.

Bakgrund

  • Bisfenol A, BPA, är ett ämne som bland annat används för att tillverka vissa plastsorter som är vanliga i många vardagliga plastföremål. Bisfenol A används huvudsakligen som råvara vid tillverkning av polykarbonatplaster och epoxyplaster. Av dessa plasttyper kan man till exempel göra nappflaskor, CD- och DVD-skivor, skyddslack inuti konservburkar och tandfyllningsmaterial.
  • Regeringen uppdrog i augusti 2010 åt Kemikalieinspektionen att, i samverkan med Livsmedelsverket, utreda och utvärdera behovet av och förutsättningarna för ett nationellt förbud mot bisfenol A, BPA, i vissa plastprodukter.
  • I januari 2011 antogs ett EU-förbud mot nappflaskor av BPA-baserad polykarbonat.

Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.