Bisfenol A påväg ut från vår vardag

Nytt EU-beslut om bisfenol A

Nu har EU beslutat om att det miljögiftiga bisfenol A – som förkortas BPA – ska klassas som reproduktionstoxiskt. Detta innebär att den har hög risk att störa kroppens förmåga att skaffa barn, eller till och med skada ett eventuellt ofött foster. Det är en stor framgång, och kan leda till minskad användning på en mängd områden i vår vardag och detta beslut öppnar även upp för ett totalförbud. Hittills har BPA endast varit förbjudet i nappflaskor och barnmatburkar i Sverige, men såklart hoppas vi på ett komplett slut på användningen utav denna kemikalie!BPA bisfenol A

Bild: Naturskyddsföreningen

Vad är BPA?

Du kan hitta bisfenol A på hyllorna i i princip vilken mataffär som helst. BPA är en plastkemikalie som används i konservburkar, plastburkar, burklock, tryckfärger eller tätningsmedel. Den kemiska uppbyggnaden av BPA är väldigt lik ett av kroppens egna hormoner och har därför lätt att påverka oss. Vi blir med detta i kroppen betydligt mer utsatta för både cancer och fetma.

Vi hjälper dig att hitta rätt

Vi på EkoLeko säljer inte bara leksaker fria från BPA, utan våra produkter är helt fria från alla sorters bisfenoler. Vi väljer att inte ta risker när det kommer till våra barn. Vi har skrivit om både BPA  och flera andra farliga kemikalier och också ftalater på vår hemsida för att kunna hjälpa till så mycket vi kan för att ni ska kunna undvika gifter. Du hittar informationen här. Vi håller dessutom föredrag för de som vill lära sig mer om miljögifter och vår kundtjänst kan även svara på frågor i telefon under vanliga kontorstider.