Bly i leksaker

KemiLogga

Bly i leksaker

Kemikalieinspektionen har under 2010-2011 köpt in och analyserat 79 elektriska eller elektroniska leksaker för att kontrollera efterlevnaden av reglerna i RoHS-direktivet.

Enligt RoHS-direktivet får elektronik inte innehålla mer än 0,1 procent bly, kvicksilver eller sexvärt krom, samma gräns gäller för flamskyddsmedlen PDBE och PBB. Gränsen för kadmium är 0,01 procent. För mycket bly i var femte leksak.Bly hittades i 17 av 79 leksaker (22 procent). De 14 svenska företag som har importerat dessa produkter har polisanmälts.

Projekten har visat att en relativt stor del av de elektriska och elektroniska produkterna på den svenska marknaden innehåller höga halter av bly, vilket är förbjudet i RoHS-direktivet. Reglerna har funnits sedan 2006 men resultaten visar att efterlevnaden av kraven fortfarande kan förbättras.

Ett miljöproblem

Innehållet av bly är framför allt ett miljöproblem vid hanteringen av avfallet men kan även innebära hälsorisker såväl för konsumenter som i tillverknings- och avfallsleden.

Källa: Kemikalieinspektionen

Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.