Flamsäkra fiskar

Flamsäkra fiskar

Att katter är flamsäkra det visste vi ju redan sedan tidigare, men nu lär vi oss att även fiskar inte behöver oroa sig för att börja brinna. Naturskyddföreningen har funnit höga halter av giftiga flamskyddsmedel i vanlig matfisk, köpt i vanlig matvarubutik.

Många människor äter fisk. Det framhävs ofta i olika hälsoråd att fisk är nyttigt. Samtidigt har det visat sig att fisk kan samla på sig en mängd olika miljögifter. De hamnar också därför i oss män­niskor när vi äter fisk.

Naturskyddsföreningen har i samarbete med flera av våra internationella medlemsorganisationer tagit prover på matfiskar och låtit analysera dem på kända miljögifter som till exempel DDT, PCB, bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen samt tungmetal­lerna kadmium, bly och kvicksilver. Proverna har tagits i vanliga matfiskar från nio länder världen över.

Läs mer här.

Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.