Hormonstörande ämnen i fokus


Klicka på bilden för att komma till svt och se filmen.

Hormonstörande ämnen börjar nu hamna allt högre upp på den politiska agendan, med krav om hårdare lagstiftning. Men ännu är forskningen i sin linda. I ett nytt projekt ska katten visa oss vad vi har för olika hormonstörande ämnen från tex leksaker i våra hem.

–Vi vill veta hur små barn exponeras för hormonstörande ämnen i sin hemmamiljö. Det katterna får i sig får också små barn in i sina kroppar. Därför tar vi blodprover från katter och analyserar, berättar Bernt Jones som är veterinär och professor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Jessica Norrgran, doktorand i miljökemi vid Stockholms universitet, är den som analyserar katternas blod.

–Vi hittar många olika hormomstörande ämnen som PCB:er och olika bromerade flamskyddsmedel. Ämnen som är förbjudna sedan länge, men som stannar kvar länge i vår miljö för de bryts ner väldigt långsamt.

Anledningen till att använda just katter i det här projektet är för att Bernt Jones i sitt jobb som veterinär sett hur många katter har drabbats av giftstruma, något han tror beror på exponeringen av hormonstörande ämnen i hemmet.

Projektet har just startat och om fem år kommer forskarna att veta mer om vilka hormonstörande ämnen so finns i våra hem, och i vilka nivåer.

Publicerad Svt.se

Det här är PCB

PCB är en industrikemikalie som har haft många olika användningsområden innan det förbjöds på 1970-talet. Bland annat användes PCB i transformatorer, fogmassor i hus och i färger. PCB finns än i dag i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern. För höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena misstänks också påverka immunförsvaret, fortplantningsförmågan, hormonsystem samt orsaka cancer.

Bromerade flamskyddsmedel (BF) är ett samlingsnamn för ett flertal grupper av brominnehållande organiska ämnen som används i brandhämmande syfte i många olika produkter bla vissa leksaker. Flertalet BF ackumuleras i fettväv och stannar kvar lång tid i kroppen.

Källa: Kemikalieinspektionen/Livsmedelsverket