Innehåller ditt mobilskal skadliga kemikalier?

 

Bilden kommer från ICA kurirens test.

Bilden kommer från ICA kurirens test.

Ett test som IcaKuriren gjort visar att två företag i Sverige har sålt mobilskal med höga halter av skadliga kemikalier.

Två av tolv mobilskal som testades innehåller olagligt höga halter av så kallade kortkedjiga klorparaffiner (SCCP).
SCCP tillsätts för att göra plasten mjuk. Nedbrytningstiden i naturen är extremt lång. Det är ett av de ämnen som har hittats i isbjörnar i Arktis, långt ifrån själva källan.

SCCP är cancerframkallande och reproduktionsstörande och förbjudet enligt POPs-förordningen, en särskild förordning inom EU som ska skydda människors miljö och hälsa.

Artikeln i sin helhet hittar Ni här och testet här.