Konferens om etisk produktion

Kan konsumenter göra etiska val när de handlar vanliga leksaker eller ekoleksaker? Tar leksaksbranschen sitt ansvar? Hur kan andra aktörer påverka utvecklingen? Dessa och liknande frågor diskuterades på en konferens nyligen. Så roligt!!!!!! Ögonen öppnas hos fler och fler!

images-1

Den globala leksaksindustrin har gått samman och slutit upp bakom ett unikt initiativ. Detta initiativ påverkar idag över 1.5 millioner arbetares vardag i leksaksfabrikerna. I grunden finns en etisk uppförandekod och processen reglerar hur dessa regler ska kontrolleras och följas upp. Det började hos företag som har förbundit sig att inte köpa från fabriker som inte är anslutna.. De anslutna fabrikerna förbinder sig att följa uppförandekodens regler och låta sig kontrolleras.