Regeringen vill ha giftfria leksaker

Giftig döskalle

Regeringen satsar 100 miljoner kronor för att uppnå målet om en giftfri miljö där leksaker är en del. Att vi inte ska ha giftfiga kemikalier på våra hyllor är en självklarhet. I går, onsdagen den 4 maj, träffades regeringen och företrädare för leksaksbranschen för att tala om vad myndigheterna respektive branschen kan göra.
Leksaker kan vara tillverkade av plast, trä, metall, gummi, textil eller papper. Olika material är ofta blandade i leksaker. Höga halter av mjukgörande ämnen kan finnas i leksaker som är gjorda av plast eller gummi. Textil kan vara behandlad med flamskyddsmedel. Färgämnen finns nästan alltid i leksaker och ibland tillsätts även doftämnen. Vissa färg- och doftämnen är allergiframkallande. Kontroller har visat att leksaker kan innehålla förbjudna ämnen. Detta gäller tex bly och vissa ftalater som kan skada fortplantningen.
Ekologiska leksaker är leksaker helt utan gifter och man kan också säga Rena Leksaker. Vill du också köpa giftria leksaker på nätet gör du det bäst hos EkoLeko.