Tips på vad du kan tänka på

Naturgummi är ett suveränt alternativ till plast

Detta inlägg är det fjärde och sista i en serie om ohälsosamma kemikalier i leksaker. Här fokuserar jag på vad du kan göra för att minska kemikaliepåverkan på ditt barn när det kommer till kemikalier från leksaker, jag nämner även ett par andra generella saker som gäller i allmänhet och inte bara leksaker. Om du är intresserad finns mängder av information från bland annat kemikalieinspektionen när det kommer till hur du undviker kemikalier från andra produkter än leksaker. [1]

Det mest alarmerande är att barnen exponeras mycket mer än vuxna för kemikalierna. Det gäller både florföreningar och bromerade flamskyddsmedel som vi hittar höga halter av i både hem och på förskolor. Dessa ämnen gör att flickor får svårare att få barn och killar sämre spermier.

Sörj för gott inneklimat, lufta o städa

Barnen exponeras framför allt av miljögifter via damm. De rör sig nära golvet och har väldigt nära att stoppa händerna i munnen. Tidigare trodde man att människors huvudsakliga exponering för organiska miljögifter var via kosten. Men vi tillbringar 90-95 % av vår tid inomhus och kan exponeras även från luft och damm i våra hem och andra lokaler. [2]

Städa
A och O är att städa. [3]
Våra hem är fyllda med produkter som avger kemiska ämnen till inneklimatet. Elektroniska produkter innehåller bromerade flamskyddsmedel. Tyger i hemmiljö som din soffa kan förutom flamskyddsmedel innehålla kemikalier i färgen eller så kan den vara sprayad med olika kemikalier för att förhindra mögel vid transporten. Och dina impregnerade vinterstövlar innehåller också kemikalier som inte är bra att andas in. De kemiska substanserna samlas i damm och sprids sedan i andningsluften.

Lufta nya varor
När du handlar nytt lufta dem gärna på balkongen eller i garaget ett par veckor.

Skaffa en bra dammsugare
Dammsugaren ska ha ett bra filter som du byter ofta, minst en gång om året. Töm påsen ofta. Dammsugaren själv är en bov, centraldammsugare är det bästa.

Tvätta händerna
God handhygien är viktigt särskilt för barn som rör sig nära golv och damm och stoppar händerna i munnen.

Att tänka på när du köper leksaker

Undvik begagnade plastleksaker
Begagnat är generellt bra när det kommer till miljön men när det gäller kemikaliepåverkan så skall man tänka en gång extra. I äldre plastleksaker kan det finnas ftalater som nu är förbjudna. Därför tycker jag det är onödigt att ha dessa hemma.

Lukta på plastleksaker
Luktar de starkt av plast, undvik dem, för då finns risk att de innehåller ftalater. Om de luktar gott som den plastpistol jag skrev om i förra inlägget kan du misstänka att en god doft är tillsatt för att man gömma den dåliga och då tycker jag du skall undvika produkten.

Köp leksaker utan ftalater
Det finns en mängd andra roliga material än plast, det experimenteras med majs, bambu och andra ämnen. Jag tycker även man skall undvika plast som sägs innehålla enbart ämnen som är ok, likaså leksaker av återvunnen plast. De ämnen som vi bara vet lite om idag, kan mycket väl visa sig vara farliga när vi får testa dem lite mer. Det är som svamparna i skogen. Ingen vettig människa skulle gå ut och plocka lite olika okända svampar och göra en omelett.

Fråga vad tuschpennorna och limmet innehåller
Tuschpennor kan innehålla bensen och zylen. Bensen ämnen är cancerframkallande och mutagena, alltså kan ge skador på arvsmassan. Zylen är inte förbjudet men kan vara skadligt vid inandning och hudkontakt. En del pennor betraktas inte av tillverkaren som leksaker, men man kan ju anta att de används både av barn och vuxna. Lim kan innehålla toluen som är klassat som hälsoskadligt och får inte finnas i lim som säljs till allmänheten.

Köp produkter utan parfymer
Parfymer kan vara hormonstörande, cancer- och allergiframkallande och tillsatta för att dölja plastlukt.

Fråga i butiken vad produkten innehåller.
Du har enligt lag rätt att få svar inom 45 dagar. Kan de inte svara, handla i en annan butik.

Tvätta alla produkter innan användning.
Kemikalierna i kläderna och gosedjuren försvinner ut i miljön, men ditt barn slipper i alla fall få dem i sig. Alla kemikalier försvinner inte i de första tvättarna, men en del.

Lite övrigt att tänka på
Som jag skrev inledningsvis handlar denna text om kemikalier i leksaker men det finns ett par saker som jag inte kan låta bli att nämna.

Värm inte mat i plastförpackningar
I en nyligen genomförd studie av plastnappflaskor överfördes ett flertal oönskade ämnen från plasten till flaskans innehåll. Förvara också hellre mat i rostfritt eller glas än i plast.

Möblera med omsorg
Ju fler möbler, desto mer kemikalier. Äldre och begagnade varor innehåller fler farliga ämnen än nyproducerade.

Källor:
1, http://kemi.se/global/flash/huset/hus.html
2, formasprojekt 2005 -1238 och 2008-603. www.formas.se
3, Justina Björklund, Stockholms Universitet, http://www.itm.su.se/page.php?pid=721

I artikelserien finns nedanstående inlägg som publicerats här tidigare.

1. Lite fakta om kemikalier
2. Hur påverkar kemikalierna våra barn?
3. Vilka ämnen rör det sig om och var kan de finnas?
4. Tip på vad du skall tänka på