Voldermorts mask giftig

Varning!

Har ditt barn denna Voldermortmask eller vet du någon som har den? Den är stoppad av myndigheterna efter stickprov då den innehåller otillåtna kemikalier. Lämna in den till miljöfarligt gods på din återvinningsstation.

Detta är en av de leksaker som har stoppats i de allför få kontroller som görs. Tyvärr finns det inte resurser att kolla allt som tas in till Sverige. Vi vill ju gärna att allt skall vara giftfritt, att importörer och butiker skall ta sitt ansvar, men verkligheten ser inte riktigt ut så än.

Såklart ditt barn skall ha giftfria leksaker!