Bebis har 20 ggr mer miljögifter än mamman

De nya miljögifterna ansamlas i våra minsta. Blodprov visar 20 gånger högre halter än hos mamman. Forskare vid Örebros universitet har genom blodprover från ett spädbarn kunnat fastställa en rad olika miljögifter i barnets blodomlopp. Normalt är halter av olika miljögifter hos barnet lika höga som hos mamman. Men det finns ett miljögift som inte […]

Fortsätt läsa →