Förbjudna ämnen i var sjunde leksak

Förbjudna ämnen i var sjunde leksak. 112 leksaker från 29 olika företag testades. 17 av de analyserade leksakerna (15 procent) innehöll farliga ämnen i förbjudna halter. I åtta av leksakerna hittades hälsoskadliga ftalater som används som mjukgörare i plast. Ftalater kan vara hormonstörande Flera ftalater har visat sig ha hormonstörande effekter hos människor och är […]

Fortsätt läsa →