Farliga ämnen i textilier

350 av 2500 ämnen i textilier visade sig vara hälso- eller miljöfarliga när kemikalieinspektionen utförde en granskning. Bara 53 äv dessa ämnen är idag förbjudna inom EU.

Kemi skriver:
Kemikalieinspektionen publicerar nu en rapport om risker med kemikalier i textilier. Vi har identifierat vilka farliga kemiska ämnen som kan finnas i kläder och textilier i vår inomhusmiljö.

Vår textilkonsumtion ökar och med den ökar användningen av kemikalier. Inom EU konsumerar vi cirka 19 kilo textilier per år och person. I Sverige är siffran 14 kilo.

Vid tillverkningen av textilier behövs stora mängder kemikalier. För att tillverka ett kilo material till t-tröjor behövs cirka 3 kilo kemikalier. En del kemikalier finns kvar i slutprodukten, till exempel färgämnen.

Det tillsätts även kemikalier för att motverka bland annat mögel och svettlukt. Ökad användning av antibakteriella medel, i till exempel sportkläder och skor, riskerar att öka risken för resistens – både mot antibakteriella medel och mot antibiotika.

– Endast ett fåtal ämnen är begränsade i textilier och vi tycker att reglerna behöver utvecklas. I många fall saknas det kunskap om vilka kemiska ämnen som finns i textilierna och informationsöverföringen i leverantörskedjorna behöver förbättras, säger Susan Strömbom på Kemikalieinspektionen.

Drygt 10 procent av de ämnen vi undersökte bedöms vara skadliga för människan. Det handlar bland annat om vissa färgämnen som kan orsaka allergier.

– I studien såg vi att många färgämnen kan vara allergiframkallande, de flesta av dessa ämnen ingår dock inte när man testar orsakerna till allergi, säger Susan Strömbom.

Ungefär 5 procent av ämnena som vi undersökte bedöms kunna ha mycket skadlig påverkan på miljön.

Länk till rapporten som är på engelska finner du på: http://kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Kemikalieinspektionen-har-listat-farliga-amnen-som-kan-finnas-i-textil/