Vilka plaster är bättre än andra?

Vi får ofta frågan vilka plaster som är bättre än andra och här kommer en liten guide i repris.

Plastprodukter märkta med 2, 4 och 5 är relativt säkra.

Produkter av plast märkta med 1 och 7 skall man undvika om man kan.

Plaster märkta med 3 och 6 skall man hålla sig ifrån.

Vi håller oss ifrån plaster i de leksaker vi säljer för vi vet att mycket forskning pågår på andra ämnen i plast än de vi lagstiftat bort eller har mycket forskning på. Vi tror att det är bra att man håller sig ifrån plast där man kan. Sen måste man själkvlart vara lite pragmatisk ibland 😉